Over ons

Van Oosten Administratiekantoor in Veendam levert
een totale financieel-administratieve dienstverlening

‘Het gaat lekker’, zegt Diny van Oosten van Van Oosten Administratiekantoor in Veendam. Zo’n drie jaar geleden startte ze met dit kantoor en met name dankzij de mond-tot-mond reclame is de klantenkring in de loop der tijden gestaag gegroeid.

Zij kan het bedrijfsleven - voornamelijk de mkb-sector en de middenstand - én eveneens de particulier met een integrale financieel-administratieve dienstverlening adviseren, ondersteunen, helpen en begeleiden.

‘Een totaal dienstenpakket met een sterk persoonlijk karakter’, zo laat Van Oosten weten.

Diny van Oosten (53) is al jaren bekend met de financieel-administratieve branche.
Na een opleiding in dit vak te hebben gevolgd, werkte ze bij verschillende bedrijven en organisaties; laatstelijk als hoofd financiële zaken van een zorginstelling.

Uiteindelijk besloot ze toch om het pad van het zelfstandig ondernemerschap op te gaan. Van Oosten liet zich registreren bij de Kamer van Koophandel en bouwde successievelijk een netwerk in de wijde regio Veendam op.

Klanten in verschillende landsdelen

‘Maar ik heb ook klanten in bijvoorbeeld de stad Groningen, in het Noord-Hollandse Alkmaar en in andere landsdelen. Als eenmaal de bal begint te rollen dan gaat hij soms alle kanten op. Ik word wel eens door mij onbekende mensen benaderd met het verzoek om gebruik te kunnen maken van de diensten van mijn administratiekantoor. Uiteraard vraag ik hoe ze aan mijn naam zijn gekomen en dan krijg ik te horen dat ze deze hebben gekregen van een bestaande relatie.

Het gaat altijd via via en ik hoop door wat meer doelgericht te adverteren eveneens nieuwe klanten te kunnen interesseren. De praktijk wijst echter uit dat het merendeel van mijn cliënten zich in Noord-Nederland bevindt.’

Verteld wordt dat ze graag met haar clientčle een vaste en duurzame relatie opbouwt.
‘Ik verlies gelukkig niet of nauwelijks klanten, het klantenbestand wordt - zoals gesteld - zo langzamerhand groter.’

De klantenkring van het administratiekantoor wordt gevormd door vertegenwoordigers uit tal van branches en bedrijfstakken. Onder andere uit de bouw, de horeca, de grafische sector, garagebedrijven, winkels, zzp’ers, freelancers, particulieren, et cetera.

‘Maar ik kan nog wel wat nieuwe opdrachtgevers gebruiken, dus ik probeer links- en rechtsom mijn portefeuille verder in en aan te vullen. Dat kost soms de nodige moeite, maar daar is uiteraard niets mis mee. Ik wil kwaliteit leveren en dat houdt in dat je je telkenmale waar moet maken.’

Kantoor aan huis

Hoewel ze kantoor aan huis heeft, komt ze regelmatig bij haar relaties op de werkvloer.
‘Ik ben veel bij de weg, zodat ik een goed beeld van hun werkzaamheden en van hun werksituatie kan krijgen. Ik streef er voortdurend naar om de persoonlijke contacten met mijn klanten aan te halen en op deze wijze hem of haar, in onderling overleg natuurlijk, die administratieve dienstverlening te bieden die van mij verlangd wordt. En als het even kan wil ik in dat kader graag nog iets meer doen en … altijd klantgericht.’

Van Oosten Administratiekantoor kan het hele financieel-administratieve traject voor de opdrachtgevers verzorgen. Het opmaken van begrotingen en jaarrekeningen, het verzorgen van de loon- en personele administraties, het regelen van de belastingaangiftes, inclusief de omzetbelasting (maandelijks, per kwartaal of op jaarbasis) en alle andere aanvullende activiteiten.

‘Het is vaak een kwestie van hollen of stilstaan, maar dat is een trend die inherent is aan de administratieve sector.’

Zorgvuldige advisering

Samengevat verricht het administratiekantoor alle mogelijke voorkomende werkzaamheden, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan een zorgvuldige advisering.

‘Ik ben geen registeraccountant of fiscaal jurist, maar ik krijg toch veel zaken voorgelegd waarbij de klant naar mijn mening vraagt. Ik functioneer in dat verband dan als een klankbord waarbij ik mijn reacties zorgvuldig afweeg. Ik ga mij natuurlijk niet op vakgebieden bewegen waar mijn competenties niet direct liggen.

Dat laat omverlet dat ik mij nauw betrokken voel bij het wel en wee van mijn opdrachtgevers. Ik wil graag dat ze me zien als een meedenkende partner.
En hun zakelijke successen ervaar ik ook een beetje als mijn succes. Ik heb daar sowieso een goed gevoel bij.’

Diny van Oosten opereert zelf als een zzp’er in de markt. Ze ervaart deze positie als een uitstekend uitgangspunt voor haar werkzaamheden. Ze voelt er niet veel voor om zich bij een groter administratiekantoor aan te sluiten of te gaan fuseren.

Van Oosten beseft echter dat een zzp’er toch in zekere zin kwetsbaar is. Vandaar dat ze nu bezig is een achterwacht te organiseren die haar kan ondersteunen zodat de continuďteit van het administratiekantoor niet in het gedrang kan komen.

‘ Het belang van mijn klanten en van een ongestoorde financieel-administratieve dienstverlening is en blijft voor mij een absolute prioriteit. We moeten nog wel een aantal zaken goed doorspreken, maar ik verwacht veel van deze collegiale achterwacht.’

Vakkennis op peil houden

Zelf houdt Diny van Oosten haar vakkennis op peil door het volgen van seminars, het bijhouden van de vakliteratuur en door in te gaan op uitnodigingen van de belastingdienst om de expertise op dit deel van haar vakgebied verder op te voeren. Ze is dus gepokt en gemazeld.

‘Ik doe mijn werk met heel veel interesse en plezier. Bovendien vind ik het leuk om met ondernemers om te gaan en hen met raad en daad terzijde te staan. Iedere opdrachtgever, dus ook de particulier, kan erop rekenen dat ik ze met hart en ziel ondersteun en begeleid, elke dag weer.’

Interview met Diny van Oosten voor het tijdschrift: voor en over ondernemers in het noorden